>معلمان شهید>شهید ايوب ذوقي

 
 

ايوب ذوقي 

گيلان  

:محل تولد

1332  

:تاريخ تولد

منطقه ي عملياتي کربلاي5  

محل شهادت :

1365/10/13  

تاریخ شهادت :

33  

طول مدت حیات:


ايوب ذوقي در سال 1332 در يکي از روستاهاي منطقه‌ي گيلان به دنيا آمد. دوران تحصيل خود را در طالقان و تهران به اتمام رساند و در سال 1356 به خدمت آموزش و پرورش درآمد و با شروع جنگ تحميلي چندين بار به جبهه اعزام شد، اما با اين‌که مجروح شده بود مجدداً به جبهه‌ي جنگ بازگشت و سرانجام در تاريخ 13/10/1365 در حين عمليات در درياچه‌ي ماهي به شهادت رسيد.

 

وصيتنامه