>معلمان شهید>شهید علي‌ اکبر بيگلي

 
 

علي‌ اکبر بيگلي 

تهران/کرج  

:محل تولد

1342  

:تاريخ تولد

مهران  

محل شهادت :

1365/4/18  

تاریخ شهادت :

23  

طول مدت حیات:


علي‌اکبر بيگلي در سال 1342 متولد شد، دوران تحصيل خود را همراه با کار و تلاش به پايان رساند و در سال 1364 بعد از اتمام در تربيت معلم به استخدام آموزش و پرورش درآمد و در همان سال به جبهه رفت و سرانجام در تاريخ 18/4/1365 در منطقه‌ي عملياتي مهران به درجه‌ي رفيع شهادت نايل گشت.

 

وصيتنامه