>معلمان شهید>شهید کيوان تاجيک

 
 

کيوان تاجيک 

تهران/قرچک  

:محل تولد

1338/6/12  

:تاريخ تولد

منطقه ي عملياتي غرب (پنجوين) عراق  

محل شهادت :

1362/8/13  

تاریخ شهادت :

24  

طول مدت حیات:


کيوان تاجيک در سال 1338 در خانواده‌اي زحمتکش و مقيد به اسلام متولد شد، مادر هربار قبل از شيردادن به او وضو مي‌گرفت تا فرزندش در سايه‌ي تعليمات اسلام پرورش يابد. پس از پايان دوران تحصيل و اخذ مدرک ديپلم در مبارزات عليه شاه پرداخت و به استخدام آموزش و پرورش درآمد. او به تدريس علوم و مسايل اسلامي علاقه‌ي فراواني داشت. با شروع جنگ تحميلي راهي جبهه‌هاي جنگ حق عليه باطل شد و در تاريخ 13/8/1362 در عمليات والفجر4 در عروجي خونين به ديدار حق شتافت.

 

وصيتنامه