>معلمان شهید>شهید محمدابراهيم حاجي مزدراني

 
 

محمدابراهيم حاجي مزدراني 

تهران/فيروزکوه  

:محل تولد

1344/8/20  

:تاريخ تولد

ايلام  

محل شهادت :

1363/12/18  

تاریخ شهادت :

19  

طول مدت حیات:


محمدابراهيم در آبان ماه سال 1344 در روستاي دورافتاده‌ي فيروزکوه در خانواده‌اي مذهبي متولد شد. دوران ابتدايي را در محل تولد، تحصيلات متوسطه را در شهرستان گرمسار سپري نمود او در زمان تحصيل دوره‌ي تربيت معلم به جبهه‌هاي حق عليه باطل رفت و در تاريخ 18/12/1363 در جبهه‌هاي ايلام به درجه‌ي رفيع شهادت نايل آمد.

 

وصيتنامه