>معلمان شهید>شهید جلال چمني

 
 

جلال چمني 

تهران/فيروزکوه  

:محل تولد

1333/5/2  

:تاريخ تولد

منطقه ي عملياتي جنوب (کرخه)  

محل شهادت :

1360/6/12  

تاریخ شهادت :

24  

طول مدت حیات:


جلال در سال 1333 در يکي از روستاهاي دورافتاده‌ي فيروزکوه در يک خانواده‌ي مذهبي ديده به جهان گشود. بعد از گذراندن تحصيلات و اخذ مدرک ديپلم به استخدام آموزش و پرورش درآمد. با شروع جنگ تحميلي از اولين کساني بود که بلافاصله به جبهه اعزام شد و به عنوان منقضي خدمت 1356 در صحنه‌هاي نبرد حضور يافت. چمني در شهريورماه سال 1360 در منطقه‌ي عملياتي جنوب کشور به فيض عظيم شهادت نايل آمد و اولين شهيد معلم شهرستان فيروزکوه شد.