>معلمان شهید>شهید سيدابوالفضل ميرحسيني

 
 

سيدابوالفضل ميرحسيني 

تهران/طالقان  

:محل تولد

1337  

:تاريخ تولد

جنوب  

محل شهادت :

1364/11/21  

تاریخ شهادت :

27  

طول مدت حیات:


سيدابوالفضل در سال 1337 درشهرستان طالقان چشم به جهان گشود. او از همان آغاز کودکي ظلم و جور رژيم پهلوي را با تمام وجود احساس نمود. ميرحسيني در سال 1364 هنگام دفاع از ميهن اسلامي در خاک پاک جنوب به شهادت رسيد.

 

وصيتنامه