>معلمان شهید>شهید نيکنام محمودکلايه

 
 

نيکنام محمودکلايه 

تهران/طالقان  

:محل تولد

1335/11/14  

:تاريخ تولد

سومار  

محل شهادت :

1361/7/9  

تاریخ شهادت :

26  

طول مدت حیات:


نيکنام در تاريخ 14/11/1335 در شهرستان طالقان پا به عرصه‌ي گيتي نهاد، دوران کودکي را در سايه‌ي خانواده سپري کرد و در عنفوان جواني جهت مبارزه با دشمن بعثي به جبهه‌هاي نبرد شتافت. او سرانجام در تاريخ 9/7/1361 به شهادت رسيد.

 

وصيتنامه