>معلمان شهید>شهید خيرالله قدسي

 
 

خيرالله قدسي 

تهران/طالقان  

:محل تولد

1339/2/5  

:تاريخ تولد

-  

محل شهادت :

1361/5/7  

تاریخ شهادت :

22  

طول مدت حیات:


خيرالله در پنجمين روز از ارديبهشت ماه سال 1339 در شهرستان طالقان پا به عرصه‌ي هستي نهاد. کودکي را در زادگاهش سپري کرد و در آغاز سن جواني به منظور حمايت از حريم ايران اسلامي به ميادين حق عليه باطل شتافت و سرانجام در تاريخ 7/5/1361 در سن 22 سالگي به ديدار حق شتافت.

 

وصيتنامه