>معلمان شهید>شهید ربيع فروزنده

 
 

ربيع فروزنده 

تهران/طالقان  

:محل تولد

1336/1/1  

:تاريخ تولد

پاسگاه زيد  

محل شهادت :

1361/4/16  

تاریخ شهادت :

25  

طول مدت حیات:


ربيع درسال 1336 در يکي از روستاهاي طالقان در خانواده‌اي مذهبي متولد شد و تحصيلات خود را در طالقان به پايان رساند و موفق به اخذ مدرک ديپلم شد.
در سال 1358 در آموزش و پرورش با تربيت و تعليم دانش‌آموزان کارش را آغاز نمود و در سال 1359 با شروع جنگ تحميلي در جرگه‌ي مبلغان جنگ قرار گرفت، و چندين مرحله به جبهه‌ها رفت. او سرانجام در سال 1361 در منطقه‌ي عملياتي پاسگاه زيد به درجه‌ي رفيع شهادت نايل شد.

 

وصيتنامه