>معلمان شهید>شهید نايب علي سيفي

 
 

نايب علي سيفي 

تهران/طالقان  

:محل تولد

1334/11/5  

:تاريخ تولد

سومار  

محل شهادت :

1363/12/20  

تاریخ شهادت :

29  

طول مدت حیات:


نايب‌علي در تاريخ 5/11/1334 در شهرستان طالقان پا به عرصه‌ي هستي نهاد، با تلاش فراوان پدر پرورش يافت و سرانجام در تاريخ 20/12/1363 در جبهه‌ي سومار به شهادت رسيد.

 

وصيتنامه