>معلمان شهید>شهید بيژن رفيعي

 
 

بيژن رفيعي 

تهران/طالقان  

:محل تولد

1337/6/1  

:تاريخ تولد

جنوب  

محل شهادت :

1361/3/21  

تاریخ شهادت :

30  

طول مدت حیات:


بيژن در تاريخ 1/6/1337 در يک خانواده‌ي مذهبي در يکي از روستاهاي طالقان به دنيا آمد و با اتمام تحصيلات راهنمايي به علت فقر مادي نتوانست ادامه‌ي تحصيل بدهد و به همين علت به کار در مراکز خصوصي مشغول شد و بعد از پايان خدمت سربازي وارد آموزش و پرورش شد و در پيروزي انقلاب و تظاهرات در تهران نقش مؤثري ايفا نمود، وي در همان اوايل جنگ به جبهه اعزام شد و سرانجام در منطقه‌ي جنوب در تاريخ 21/3/1361 به درجه‌ي رفيع شهادت نايل آمد.

 

وصيتنامه