>معلمان شهید>شهید طهماسب قلي اسلامي

 
 

طهماسب قلي اسلامي 

تهران/پاکدشت/کلچي  

:محل تولد

1325/1/5  

:تاريخ تولد

حصر آبادان  

محل شهادت :

1359/10/26  

تاریخ شهادت :

34  

طول مدت حیات:


شهيد اسلامي در سال 1325 در روستاي کليچي (کلاچاي) به دنيا آمد. دوران تحصيل خود را با موفقيت به پايان رساند. از سال‌هاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي فعاليت‌هاي زيادي عليه رژيم شاه داشت و در جريان انقلاب نيز در صحنه‌هاي مبارزات حضور داشت و جزو معدود برادران متعهد و انقلابي پاکدشت بود، اين شهيد بزرگوار در برپايي جلسات قرآن و هم‌چنين افزايش آگاهي مکتبي دانش‌آموزان تلاش فراوان داشت.
با شروع جنگ تحميلي بدون ترديد و تأخير عازم جبهه‌هاي حق عليه باطل شد و در تاريخ 26/10/1359 به درجه‌ي رفيع شهادت رسيد.