>معلمان شهید>شهید ابوالقاسم رزاقي

 
 

ابوالقاسم رزاقي 

تهران/طالقان  

:محل تولد

1331  

:تاريخ تولد

-  

محل شهادت :

1361/1/13  

تاریخ شهادت :

30  

طول مدت حیات:


ابوالقاسم در سال 1331 در شهرستان طالقان پا به عرصه‌ي گيتي نهاد. پدر با شوق به تربيت او همت گماشت. رزاقي سرانجام در تاريخ 13/1/1361 در جبهه‌هاي دفاع مقدس به شهادت رسيد.

 

وصيتنامه