>معلمان شهید>شهید ناصر احساني

 
 

ناصر احساني 

تهران/طالقان  

:محل تولد

1334  

:تاريخ تولد

شلمچه  

محل شهادت :

1361/2/18  

تاریخ شهادت :

27  

طول مدت حیات:


ناصر در سال 1334 در يکي از روستاهاي طالقان در خانواده‌اي مذهبي متولد شد، با اتمام تحصيلات راهنمايي جهت ادامه‌ي تحصيل به تهران رفت و بعد از اخذ مدرک ديپلم، از طريق سپاه دانش وارد آموزش و پرورش شد و در سال 1359 براي گذراندن دوره‌ي احتياط عازم جبهه شد و با اتمام دوره به شهر بازگشت، اما در سال 1361 بار ديگر به مناطق جنگي رفت و سرانجام در تاريخ 18/2/1361 در منطقه‌ي عملياتي شلمچه به درجه‌ي رفيع شهادت نايل آمد.