>معلمان شهید>شهید مسعود مقيمي

 
 

مسعود مقيمي 

تهران/شهريار  

:محل تولد

1339/5/25  

:تاريخ تولد

فکه  

محل شهادت :

1361/11/21  

تاریخ شهادت :

22  

طول مدت حیات:


مقيمي در سال 1339 در تهران متولد شد، بعد از اتمام تحصيلات و اخذ مدرک ديپلم در آموزش و پرورش به خدمت پرداخت و به روستاهاي دوردست رفت.
با توجه به ضرورت در جبهه‌هاي جنگ شرکت کرد و سرانجام در تاريخ 21/11/1361 در منطقه‌ي فکه به درجه‌ي رفيع شهادت نايل آمد.

 

وصيتنامه