>معلمان شهید>شهید ابراهيم کارگري

 
 

ابراهيم کارگري 

خوزستان/آبادان  

:محل تولد

1333/5/16  

:تاريخ تولد

شلمچه  

محل شهادت :

1365/10/21  

تاریخ شهادت :

32  

طول مدت حیات:


کارگري در سال 1333 در آبادان چشم به جهان گشود و بعد از اتمام تحصيلات و اخذ مدرک ديپلم در آموزش و پرورش مشغول خدمت شد و در سال 1361 به شهريار منتقل گرديد و نقش مؤثر در اشاعه‌ي فرهنگ تاب محمدي داشت.
ابراهيم با آغاز جنگ تحميلي چندين مرحله به جبهه‌ها اعزام شد و سرانجام در تاريخ 21/10/1365 در عمليات کربلاي5 منطقه‌ي شلمچه در سن 32 سالگي به درجه‌ي رفيع شهادت نايل آمد.

 

وصيتنامه