>معلمان شهید>شهید اکبر طهاني عبداللهي

 
 

اکبر طهاني عبداللهي 

تهران/شهريار  

:محل تولد

1341/6/5  

:تاريخ تولد

خاک عراق  

محل شهادت :

1366/8/9  

تاریخ شهادت :

25  

طول مدت حیات:


عبداللهي در يکي از روستاهاي شهريار در سال 1341 در خانواده‌اي مذهبي و محروح چشم بر جهان گشود،‌ و بعد از اتمام تحصيلات در آموزش و پرورش به عنوان مربي پرورشي و معلم قرآن مشغول خدمت شد و چندين بار به جبهه‌هاي حق عليه باطل رفت و سرانجام در تاريخ 9/8/1366 به شهادت رسيد.

 

وصيتنامه