>معلمان شهید>شهید محسن صالحي

 
 

محسن صالحي 

اصفهان/گلپايگان  

:محل تولد

1337/1/20  

:تاريخ تولد

دشت ‌عباس  

محل شهادت :

1361/1/5  

تاریخ شهادت :

24  

طول مدت حیات:


صالحي در سال 1337 در شهر گلپايگان به دنيا آمد و بعد از اخذ ديپلم در آموزش و پرورش خدمات ارزنده‌اي انجام داد. او چندي بعد به شهريار مهاجرت کرد و در اين شهرستان در خدمت به نونهالان و دانش‌آموزان سعي و تلاش فراواني داشت تا اين‌که به جبهه رفت و سرانجام در تاريخ 5/1/1361 در دشت‌عباس به آرزوي ديرينه‌ي خود رسيد.

 

وصيتنامه