>معلمان شهید>شهید محمدابراهيم سميعي ظفرقندي

 
 

محمدابراهيم سميعي ظفرقندي 

تهران/شهريار  

:محل تولد

1337/3/16  

:تاريخ تولد

جنوب  

محل شهادت :

1363/12/23  

تاریخ شهادت :

26  

طول مدت حیات:


سعيمي در خردادماه 1337 در تهران چشم به جهان گشود و پس از اخذ مدرک ديپلم به استخدام آموزش و پرورش درآمد. او عاشق و دلباخته‌ي تعليم و تربيت و جوانان بود. چندين سال در کلاس‌هاي درس با عشق و ايمان به جوانان و دانش‌آموزان درس اخلاص و شجاعت آموخت و سرانجام بعد از چند مرحله شرکت در جبهه‌هاي جنگ در تاريخ 23/12/1363 به درجه‌ي رفيع شهادت نايل گرديد.

 

وصيتنامه