>معلمان شهید>شهید احمد رهگذر

 
 

احمد رهگذر 

تهران/شهريار  

:محل تولد

1346/1/3  

:تاريخ تولد

ماووت  

محل شهادت :

1366/11/5  

تاریخ شهادت :

20  

طول مدت حیات:


رهگذر در سال 1346 در شهرستان شهريار به دنيا آمد و پس از اخذ مدرک ديپلم وارد دانشکده‌ي تربيت معلم شد و فعاليت مذهبي و اجتماعي چشمگيري انجام داد و چندين مرحله به جبهه‌هاي حق عليه باطل رفت و بارها مجروح گشت.
او سرانجام در بهمن ماه 1366 به درجه‌ي رفيع شهادت نايل آمد.

 

وصيتنامه