>معلمان شهید>شهید محمد روشن‌ چراغ

 
 

محمد روشن‌ چراغ 

تهران/شهريار  

:محل تولد

1347/12/2  

:تاريخ تولد

شلمچه کربلاي5  

محل شهادت :

1365/11/11  

تاریخ شهادت :

18  

طول مدت حیات:


محمد روشن‌چراغ در تاريخ 2/12/1347 در تهران متولد شد. وي بعد از اخذ مدرک ديپلم به دانشکده‌ي تربيت معلم رفت و فعاليت سياسي و اجتماعي چشمگيري داشت و حافظ ارزش‌هاي انقلاب بود.
چندين‌ بار به جبهه‌هاي حق عليه باطل اعزام شد و سرانجام در عمليات کربلاي5 منطقه‌ي شلمچه، درياچه‌ي ماهي شربت شهادت نوشيد و به آرزوي ديرينه‌ي خود رسيد.

 

وصيتنامه