>معلمان شهید>شهید احمد رحماني

 
 

احمد رحماني 

تهران/شهريار  

:محل تولد

1335  

:تاريخ تولد

فکه  

محل شهادت :

1361/2/11  

تاریخ شهادت :

26  

طول مدت حیات:


احمد فرزند خليل در سال 1335 در شهرستان شهريار پا به عرصه‌ي گيتي نهاد. زماني‌که جنگ تحميلي آغاز شد، در خيل مشتاقان شهادت به جبهه اعزام گرديد. رحماني سرانجام در تاريخ 11/2/1361 در منطقه‌ي فکه در سن 26 سالگي به جرگه‌ي کاروانيان کربلا پيوست.

 

وصيتنامه