>معلمان شهید>شهید بهنام خرم ‌بخت

 
 

بهنام خرم ‌بخت 

تهران/شهريار  

:محل تولد

1343/3/8  

:تاريخ تولد

شلمچه  

محل شهادت :

1365/11/13  

تاریخ شهادت :

22  

طول مدت حیات:


خرم‌بخت در سال 1343 در تهران به دنيا آمد، او پس از اخذ مدرک ديپلم وارد دانشکده‌ي تربيت معلم شد. بهنام فعاليت‌ چشمگيري در زمينه‌ي جبهه و جنگ و انقلاب انجام داد، و براي تربيت روحي دانش‌آموزان مشاوري فعال بود.
او چندين مرحله به جبهه‌هاي حق عليه باطل رفت و سرانجام در تاريخ 13/11/1365 در عمليات کربلاي5 منطقه‌ي شلمچه به آرزوي ديرينه‌ي خود رسيد.

 

وصيتنامه