>معلمان شهید>شهید صمد چهارراهي

 
 

صمد چهارراهي 

تهران/شهريار  

:محل تولد

1336/6/11  

:تاريخ تولد

جزيره ي مجنون  

محل شهادت :

1362/12/11  

تاریخ شهادت :

26  

طول مدت حیات:


چهارراهي در يکي از روستاهاي دورافتاده‌ي شهريار در تاريخ 11/6/1336 در خانواده‌اي مذهبي و محروم متولد شد و به علت مشکلات فراوان در روستا و نبودن مدارس راهنمايي و متوسطه از تحصيلات محروم ماند. صمد در پيروزي انقلاب نقش مهمي در منطقه ايفا نمود. وي در جلسه‌هاي سياسي و اجتماعي بسيار فعال بود و با شروع جنگ تحميلي به جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل شتافت و در عمليات خيبر (جزيره‌ي مجنون) در تاريخ 11/12/1362 به درجه‌ي رفيع شهادت نايل گرديد.

 

وصيتنامه