>معلمان شهید>شهید مصطفي پورقاسمي

 
 

مصطفي پورقاسمي 

تهران/شهريار  

:محل تولد

1347/10/25  

:تاريخ تولد

فکه  

محل شهادت :

1365/2/13  

تاریخ شهادت :

18  

طول مدت حیات:


پورقاسمي در سال 1347 در خانواده‌اي مذهبي در يکي از روستاهاي شهريار به دنيا آمد، تحصيلات خود را با ورود به دانش‌سراي مقدماتي به پايان رساند و در همان دوران تحصيل جهت ياري رزمندگان به جبهه‌هاي حق عليه باطل اعزام شد و در تاريخ 13/2/65 به درجه‌ي رفيع شهادت نايل آمد.

 

وصيتنامه