>معلمان شهید>شهید ابراهيم پرويزيان

 
 

ابراهيم پرويزيان 

تهران/شهريار  

:محل تولد

1342/2/18  

:تاريخ تولد

فکه  

محل شهادت :

1365/2/12  

تاریخ شهادت :

23  

طول مدت حیات:


ابراهيم پرويزيان در خانواده‌اي مذهبي در منطقه‌ي شهريار چشم به جهان گشود. تحصيلات خود را با موفقيت به پايان رساند و در سال 1365 به همراه برادران غيور خود به جبهه اعزام شد و سرانجام در تاريخ 12/2/1365 در منطقه‌ي فکه رداي زيباي شهادت را بر تن کرد.

 

وصيتنامه