>معلمان شهید>شهید سيدرسول بني ‌هاشمي ‌طبازاده

 
 

سيدرسول بني ‌هاشمي ‌طبازاده 

تهران/شهريار  

:محل تولد

1347/1/1  

:تاريخ تولد

اروندرود  

محل شهادت :

1364/11/22  

تاریخ شهادت :

17  

طول مدت حیات:


بني‌هاشمي در اولين روز بهار در يکي از روستاهاي شهريار چشم به جهان گشود و بعد از تحصيلات متوسطه و اخذ ديپلم وارد آموزش و پرورش شد، چند مرحله در جبهه‌هاي جنگ شرکت کرد و سرانجام در تاريخ 22/11/1364 به درجه‌ي رفيع شهادت نايل آمد.

 

وصيتنامه