>معلمان شهید>شهید مجيد معظم

 
 

مجيد معظم 

تهران  

:محل تولد

1343/6/26  

:تاريخ تولد

قلاويزان  

محل شهادت :

1365/4/23  

تاریخ شهادت :

22  

طول مدت حیات:


معظم درسال 1343 در يک خانواده‌ي مذهبي در تهران متولد شد، او در سايه‌ي تربيت اسلامي خانواده پرورش يافت. فعاليت‌هاي مذهبي و اجتماعي فراواني انجام داد.
مجيد پس از اخذ مدرک ديپلم در دانش‌سرا مشغول به ادامه تحصيل شد و از همان‌جا به جبهه‌هاي حق عليه باطل رفت و بعد از شرکت در عمليات کربلاي 1 در تاريخ 23/4/1365 در سن 22 سالگي در جمع شاهدان قرار گرفت.

 

وصيتنامه