>معلمان شهید>شهید سيدحبيب مرتضوي اشکذري

 
 

سيدحبيب مرتضوي اشکذري 

يزد/يزد/اشکذر  

:محل تولد

1339/6/30  

:تاريخ تولد

شلمچه  

محل شهادت :

1367/5/5  

تاریخ شهادت :

28  

طول مدت حیات:


مرتضوي در تاريخ 30/6/1339 در روستاي اشکذر يزد ديده به جهان گشود، در خردسالي همراه خانواده به تهران عزيمت نمود و تحصيلات خود را در تهران به پايان رساند.
او در سال 1362 به خدمت آموزش و پرورش درآمد، با آغاز جنگ تحميلي به جبهه رفت و سرانجام در مردادماه 1367 شهد شيرين شهادت را نوشيد.

 

وصيتنامه