>معلمان شهید>شهید سعيد کهن

 
 

سعيد کهن 

تهران  

:محل تولد

1348/4/15  

:تاريخ تولد

اسلام‌آباد غرب، مرصاد  

محل شهادت :

1367/5/12  

تاریخ شهادت :

19  

طول مدت حیات:


کهن در سال 1348 در تهران در يک خانواده‌ي مذهبي به دنيا آمد و تحصيلات خود را با موفقيت پشت سر گذاشت، در دانشگاه پذيرفته شد و به خدمت آموزش و پرورش درآمد.
با آغاز جنگ تحميلي به جبهه‌هاي حق عليه باطل شتافت و سرانجام بعد از شرکت در عمليات مرصاد در اسلام‌آباد غرب در تاريخ 12/5/1367 به درجه‌ي رفيع شهادت نايل آمد.

 

وصيتنامه