>معلمان شهید>شهید محمدرضا عابدمسرورخواه

 
 

محمدرضا عابدمسرورخواه 

تهران  

:محل تولد

1347/2/8  

:تاريخ تولد

فکه  

محل شهادت :

1365/2/12  

تاریخ شهادت :

18  

طول مدت حیات:


عابدمسرورخواه، در سال 1347 در تهران متولد شد، از همان دوران کودکي خوش‌خلق و خوي بود و علاقه‌ي بسياري به مسجد و نماز و قرآن داشت.‌
وي بعد از اخذ مدرک ديپلم وارد دانش‌سراي تربيت معلم شد، در زمان تحصيل به جبهه‌هاي حق عليه باطل رفت و سرانجام در تاريخ 12/2/1365 در فکه به شهادت رسيد.

 

وصيتنامه