>معلمان شهید>شهید مجيد مجيدي

 
 

مجيد مجيدي 

تهران  

:محل تولد

1336/9/12  

:تاريخ تولد

غرب کشور  

محل شهادت :

1367/2/21  

تاریخ شهادت :

31  

طول مدت حیات:


مجيدي در سال 1336 در خانواده‌اي مذهبي و متدين متولد شد. او پس از اخذ مدرک ديپلم به خدمت سربازي رفت، سپس در آموزش و پرورش مشغول خدمت شد. مجيد با آغاز جنگ تحميلي چندين مرحله به جبهه رفت سرانجام در تاريخ 21/2/1367 به درجه‌ي رفيع شهادت نايل آمد.

 

وصيتنامه