>معلمان شهید>شهید محمدحسين کلهر

 
 

محمدحسين کلهر 

تهران  

:محل تولد

-  

:تاريخ تولد

خرمشهر  

محل شهادت :

1361/3/6  

تاریخ شهادت :

0  

طول مدت حیات:


محمدحسين کلهر فرزند يوسف در سرزمين پاک ايران اسلامي چشم به جهان گشود. کودکي را در منطقه‌ي شهرري و در جوار حرم حضرت عبدالعظيم گذراند تا اين‌که جنگ تحميلي او را به صحنه‌ي نبرد کشاند و کلهر در تاريخ 6/3/1361 خاک خرمشهر را به خون خويش زينت داد.

 

وصيتنامه