>معلمان شهید>شهید محمدرضا علي ‌محمدي

 
 

محمدرضا علي ‌محمدي 

سمنان/دامغان  

:محل تولد

1334/1/26  

:تاريخ تولد

پنجوين عراق  

محل شهادت :

1362/8/15  

تاریخ شهادت :

28  

طول مدت حیات:


علي‌محمدي در سال 1334 در خانواده‌اي مذهبي در دامغان متولد شد. بعد از حدود شش سال به شهرري مهاجرت کرد و تحصيلات خود را در شهرري با موفقيت کامل به پايان رساند و قبل از پيروزي انقلاب به مبارزه با طاغوت پرداخت.
او با شرکت در مجالس مذهبي و سياسي و سازماندهي تظاهرات و انزجار خود را نسبت به رژيم اعلام نمود، بعد از پيروزي انقلاب هميشه در صحنه حاضر بود و با شروع جنگ تحميلي به جبهه‌ها اعزام شد. سرانجام در سال 1362 به درجه‌ي رفيع شهادت نايل آمد.

 

وصيتنامه