>معلمان شهید>شهید سعيد عزيزي

 
 

سعيد عزيزي 

تهران  

:محل تولد

1342/6/1  

:تاريخ تولد

جزيره ي مجنون  

محل شهادت :

1367/12/10  

تاریخ شهادت :

25  

طول مدت حیات:


سعيد عزيزي فرزند تقي در اولين روز از شهريورماه سال 1342 در شهرري متولد شد. کودکي را در زادگاهش سپري کرد و با آغاز جنگ تحميلي به ميدان نبرد شتافت. عزيزي سرانجام در جزيره‌ي مجنون در راه دفاع از حريم ايران اسلامي به شهادت رسيد.

 

وصيتنامه