حکايت > طلاق <
 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است

طلاق

رسول خدا (ص) به مردي رسيد و از او پرسيد:«با زنت چه کردي؟» گفت:«او را طلاق دادم، فرمود: آيا کار بدي از او ديدي؟» گفت:«نه کار بدي هم از او نديدم». قضيه گذشت و آن مرد بار ديگر ازدواج کرد. پيغمبر از او پرسيد:« زن ديگرگرفتي؟ گفت :«بلي، پس از چندي باز به او رسيد و پرسيد: با اين زن چه کردي؟»گفت:«طلاقش دادم». «اين قضيه براي بار سوم تکرار شد و مرد بارديگر همسرش را بدون دليل طلاق داد، رسول اکرم (ص) فرمود:«خداوند دشمن مي‌دارد و لعنت مي‌کند مردي را که دلش مي‌خواهد مرتب زن عوض کند، و زني را که مي‌خواهد مرتب شوهر عوض کند.
منبع : کتاب حقوق زن در اسلام

 

 

 

 

 


 

مصائب دنيا

هدايت عاشورا

علی که بود؟

اضطراب عروس

جويبر و زلفا

موي سپيد

چند شوهري

طلاق

جوانمرد اسلام

قبض روح کافر

راه علي (ع)

جعل حديث

ايام نحس

بهترين زمامدار

مسجد بهلول

خدمت دنيا

اتکاء به خود

خواهش

نامه ابوذر

اخلاق کريمه

پيامبري از ميان مردم

لبيک

بار نخل

رضايت امام

بند کفش

مساوات