حکايت > چند شوهري <
 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است

چند شوهري

گروهي از زنان در حدود چهل نفر، گرد آمدند و به نزد علي (ع) رسيدند و گفتند:«چرا اسلام به مردان اجازه چند زني داده است، اما به زنان اجازه چند شوهري نداده است؟ آيا اين امر يک تبعيض ناروا نيست؟ علي (ع) دستور داد ظرف‌هاي کوچکي از آب آوردند، و هريک از آنها را به دست يکي از آنان داد، سپس دستور داد، همه آن ظرف ها را در ظرف بزرگي که وسط مجلس گذاشته بود، خالي کنند، دستور اطاعت شد، آنگاه فرمودند:«اکنون هريک از شما دو مرتبه ظرف خود را از آب پر کنيد، اما بايد هرکدام از شما عين همان آبي که در ظرف خود داشته بردارد، گفتند:«اين چگونه ممکن است؟ آب‌ها با يکديگر ممزوج شده‌اند، و تشخيص آنها ممکن نيست» علي (ع) فرمودند:«اگر يک زن چند شوهر داشته باشد، خواه‌ ناخواه با همه آنها هم‌بستر مي‌شود، و بعد آبستن مي‌گردد، چگونه مي‌توان تشخيص داد، که فرزندي که به دنيا آمده است از نسل کدام شوهر است؟»
منبع : کتاب حقوق زن در اسلام

 

 

 

 

 


 

مصائب دنيا

هدايت عاشورا

علی که بود؟

اضطراب عروس

جويبر و زلفا

موي سپيد

چند شوهري

طلاق

جوانمرد اسلام

قبض روح کافر

راه علي (ع)

جعل حديث

ايام نحس

بهترين زمامدار

مسجد بهلول

خدمت دنيا

اتکاء به خود

خواهش

نامه ابوذر

اخلاق کريمه

پيامبري از ميان مردم

لبيک

بار نخل

رضايت امام

بند کفش

مساوات