حکايت > اضطراب عروس <
 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است

اضطراب عروس

دختر نگران و هراسان به نزد رسول اکرم (ص) آمد :«يا رسول‌الله اين پدر ....» حضرت (ص) فرمودند:«مگر پدرت به تو چه کرده است؟». برادر زاده‌اي دارد و بدون آنکه قبلاً نظر مرا بخواهد مرا به عقد او درآورده است پیامبر(ص) فرمودند:«حالا که او اين کار را کرده است، تو هم مخالفت نکن، صحه بگذار و زن پسرعمويت باش.» يا رسول‌الله(ص) من پسرعمويم را دوست ندارم چگونه زن کسي بشوم که دوستش ندارم؟ اگر او را دوست نداري، هيچ. اختيار با خودت، برو هرکس را خودت دوست داري به شوهري انتخاب کن، اتفاقاً او را خيلي دوست دارم و جز او کس ديگري را دوست ندارم و زن کسي ديگري غير از او نخواهم شد، اما چون پدرم، بدون آنکه نظر مرا بخواهد اين کار را کرده است عمداً آمدم با شما سؤال و جواب کنم تا از شما اين جمله را بشنوم، و به همه زنان اعلام کنم از اين پس پدران حق ندارند سر خود، هر تصميمي که مي‌خواهند بگيرند، و دختران را به هرکس که دل خودشان مي‌خواهد شوهر دهند.
منبع : کتاب حقوق زن در اسلام

 

 

 

 

 


 

مصائب دنيا

هدايت عاشورا

علی که بود؟

اضطراب عروس

جويبر و زلفا

موي سپيد

چند شوهري

طلاق

جوانمرد اسلام

قبض روح کافر

راه علي (ع)

جعل حديث

ايام نحس

بهترين زمامدار

مسجد بهلول

خدمت دنيا

اتکاء به خود

خواهش

نامه ابوذر

اخلاق کريمه

پيامبري از ميان مردم

لبيک

بار نخل

رضايت امام

بند کفش

مساوات