حکايت > مساوات <
 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است

مساوات

ميان یک زن عرب و ايراني اختلاف افتاد، براي عرض شکايت به نزد امير‌المؤمنين رفتند، علي (ع) عدالت را اجرا کرد، زن عرب که در اين قضاوت محکوم شده بود، به امام اعتراض کرد و گفت:« چرا مرا با يک عجم (ايراني) مساوي ديده‌اي؟ اميرمؤمنان دو مشت خاک از زمين برداشت، نگاهي به خاکها کرد و فرمود:«من هرچه تأمل مي‌کنم، ميان اين دو مشت خاک فرقي نمي‌بينم».
منبع : کتاب خدمات متقابل اسلام و ايران

 

 

 

 

 


 

مصائب دنيا

هدايت عاشورا

علی که بود؟

اضطراب عروس

جويبر و زلفا

موي سپيد

چند شوهري

طلاق

جوانمرد اسلام

قبض روح کافر

راه علي (ع)

جعل حديث

ايام نحس

بهترين زمامدار

مسجد بهلول

خدمت دنيا

اتکاء به خود

خواهش

نامه ابوذر

اخلاق کريمه

پيامبري از ميان مردم

لبيک

بار نخل

رضايت امام

بند کفش

مساوات