حکايت > بند کفش <
 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است

بند کفش

امام صادق (ع) با بعضي از اصحاب براي تسليت به خانه يکي از خويشاوندانش مي‌رفتند، در بين راه بند کفش امام صادق (ع) پاره شد، به طوري که کفش به پا بند نمي‌شد، امام کفش را به دست گرفت و پاي برهنه به راه افتاد، «ابن ابي يعفور» فوراً کفش خويش را از پاي درآورد، بند کفش را باز کرد، تا آن را به امام بدهد و خود با پاي برهنه راه را طي کند. امام به هيچ وجه حاضر نشد آن را بپذيرد، سپس به او فرمود:«اگر يک سختي براي کسي پيش بيايد، خود آن شخض از همه به تحمل آن سختي اولي است، معنا ندارد که حادثه‌اي براي يک نفر پيش بيايد و ديگري متحمل رنج شود».
منبع : کتاب داستان و راستان

 

 

 

 

 


 

مصائب دنيا

هدايت عاشورا

علی که بود؟

اضطراب عروس

جويبر و زلفا

موي سپيد

چند شوهري

طلاق

جوانمرد اسلام

قبض روح کافر

راه علي (ع)

جعل حديث

ايام نحس

بهترين زمامدار

مسجد بهلول

خدمت دنيا

اتکاء به خود

خواهش

نامه ابوذر

اخلاق کريمه

پيامبري از ميان مردم

لبيک

بار نخل

رضايت امام

بند کفش

مساوات