حکايت > بار نخل <
 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است

بار نخل

علي‌بن‌ابيطالب (ع) از خانه بيرون آمده بود، و طبق معمول به طرف صحرا و باغستانها که با کار کردن در آنجاها آشنا بود، ميرفت، ضمناً باري نيز همراه داشت،شخصي‌پرسيد:«ياعلي‌چه چيزي همراه داري؟» علي (ع) فرمودند:«درخت خرما، انشا‌الله» مرد با تعجب گفت:«درخت خرما!» مدتي بعد تمام هسته‌هاي خرما که آن روز اميرمؤمنان (ع) همراه خود مي‌برد که کشت کند، به صورت يک نخلستان درآمد و هر هسته درختي شد.
منبع : کتاب داستان و راستان

 

 

 

 

 


 

مصائب دنيا

هدايت عاشورا

علی که بود؟

اضطراب عروس

جويبر و زلفا

موي سپيد

چند شوهري

طلاق

جوانمرد اسلام

قبض روح کافر

راه علي (ع)

جعل حديث

ايام نحس

بهترين زمامدار

مسجد بهلول

خدمت دنيا

اتکاء به خود

خواهش

نامه ابوذر

اخلاق کريمه

پيامبري از ميان مردم

لبيک

بار نخل

رضايت امام

بند کفش

مساوات