حکايت > لبيک <
 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است

لبيک

مالک بن انس يک سال در سفر حج همراه امام صادق (ع) بود، زمانيکه به ميقات رسيد، هنگام پوشيدن لباس احرام متوجه شد، امام (ع) منقلب است، همين که مي‌خواهد اين ذکر (لبيک اللهم لبيک) را بر زبان آورد، هيجاني به امام دست مي‌دهد و صدا در گلويش مي‌شکند و چنان کنترل احساس خويش را از دست مي‌دهد که مي‌خواهد بي‌اختيار از مرکب به زمين بيفتد، مالک جلو رفت، و عرض کرد:«يابن‌رسول‌الله (ص)! چاره‌اي نيست، هر طور هست، اين ذکر را بگوئيد» امام (ع) به او فرمودند:«اي پسر ابي عامر! چگونه جسارت بورزم و به خود جرئت بدهم که لبيک بگويم؟ لبيک گفتن به معناي اين است که خدايا! تو مرا به آنچه مي‌خواني با کمال سرعت اجابت مي‌کنم و همواره آماده به خدمتم، با چه اطميناني با خداي خود اين طور گستاخي کنم، و خود را بندة آماده به خدمت معرفي کنم؟ اگر در جوابم گفته شود: «لا لبيک» آن وقت چه کار کنم؟
منبع : کتاب داستان و راستان

 

 

 

 

 


 

مصائب دنيا

هدايت عاشورا

علی که بود؟

اضطراب عروس

جويبر و زلفا

موي سپيد

چند شوهري

طلاق

جوانمرد اسلام

قبض روح کافر

راه علي (ع)

جعل حديث

ايام نحس

بهترين زمامدار

مسجد بهلول

خدمت دنيا

اتکاء به خود

خواهش

نامه ابوذر

اخلاق کريمه

پيامبري از ميان مردم

لبيک

بار نخل

رضايت امام

بند کفش

مساوات