حکايت > نامه ابوذر <
 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است

نامه ابوذر

نامه‌اي به دست ابوذر رسيد، شخص به وسيله نامه از او تقاضاي اندرز کرده بود، ابوذر در پاسخ او نوشت:«با آن کس که بيش از همة مردم او را دوست مي‌داري، بدي و دشمني مکن». سپس نامه را براي او فرستاد، آن شخص متوجه پند ابوذر نشد، بار ديگر نامه‌اي نگاشت، ابوذر پاسخ داد:«مقصودم از محبوبترين و عزيزترين افراد در نزد تو همان خودت هستي» مقصودم شخص ديگري نيست، تو خودت را از همه مردم بيشتر دوست‌مي‌داري. اينکه گفتم با محبوبترين عزيزانت خصمانه رفتار نکن، يعني با خودت اينگونه رفتار نکن، مرگ نمي‌داني هر خلاف و گناهي که انسان مرتکب مي‌شود، مستقيماً صدمه‌اش به خودش وارد مي‌شود و ضررش دامن خودش را مي‌گيرد.
منبع : کتاب داستان و راستان

 

 

 

 

 


 

مصائب دنيا

هدايت عاشورا

علی که بود؟

اضطراب عروس

جويبر و زلفا

موي سپيد

چند شوهري

طلاق

جوانمرد اسلام

قبض روح کافر

راه علي (ع)

جعل حديث

ايام نحس

بهترين زمامدار

مسجد بهلول

خدمت دنيا

اتکاء به خود

خواهش

نامه ابوذر

اخلاق کريمه

پيامبري از ميان مردم

لبيک

بار نخل

رضايت امام

بند کفش

مساوات