حکايت > خواهش <
 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است

خواهش

شخصي با هيجان و اضطراب، به حضور امام صادق (ع) آمد و گفت:«دربارة من دعايي بفرماييد تا خداوند به من وسعت رزقي بدهد، که خيلي فقير و تنگدستم.» امام فرمودند:«هرگز دعا نمي‌کنم» مرد پرسيد چرا؟ امام (ع) پاسخ دادند:«براي اينکه خداوند راهي براي اينکار معين کرده است، خداوند امر کرده که روزي را پي‌جوئي کنيد و طلب نماييد» اما تو مي‌خواهي در خانه خود بنشيني و با دعا روزي را به خانه خود بکشي».
منبع : کتاب داستان و راستان

 

 

 

 

 


 

مصائب دنيا

هدايت عاشورا

علی که بود؟

اضطراب عروس

جويبر و زلفا

موي سپيد

چند شوهري

طلاق

جوانمرد اسلام

قبض روح کافر

راه علي (ع)

جعل حديث

ايام نحس

بهترين زمامدار

مسجد بهلول

خدمت دنيا

اتکاء به خود

خواهش

نامه ابوذر

اخلاق کريمه

پيامبري از ميان مردم

لبيک

بار نخل

رضايت امام

بند کفش

مساوات