حکايت > خدمت دنيا <
 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است

خدمت دنيا

شخصي آمد، فدمت اميرالمؤمنين (ع) و زبان به ذم دنيا گشود، که دنيا چنين است و دنيا چنان، دنيا انسان را فريب مي‌دهد، دنيا انسان را فاسد مي‌کند، دنيا دغل‌باز و جنايتکار است و .... اين‌مرد شنيده بودکه بازرگان، دنيارا فدمت مي‌کنند، خيال‌کرده بود، مقصو از فدمت دنيا فدمت واقعيت اين جهان است. نمي‌دانست آنچه بد است دنياپرستي است، علي (ع) به او فرمود:«تو فريب دنيا مي‌خوري، دنيا تو را فريب نمي‌دهد، تو بر دنيا جنايت وارد آورده‌اي، دنيا بر تو جنايت نکرده است».... دنيا با کسي که با صداقت رفتار کند، صديق است، و براي کسي که آن را درک مي‌کند مايه عافيت است، دنيا معبد دوستان خدا، مصلاي فرشتگان خدا، فرودگاه وحي خدا و تجارتخانه اولياء خداست.
منبع : کتاب عدل الهي

 

 

 

 

 


 

مصائب دنيا

هدايت عاشورا

علی که بود؟

اضطراب عروس

جويبر و زلفا

موي سپيد

چند شوهري

طلاق

جوانمرد اسلام

قبض روح کافر

راه علي (ع)

جعل حديث

ايام نحس

بهترين زمامدار

مسجد بهلول

خدمت دنيا

اتکاء به خود

خواهش

نامه ابوذر

اخلاق کريمه

پيامبري از ميان مردم

لبيک

بار نخل

رضايت امام

بند کفش

مساوات