حکايت > ايام نحس <
 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است

ايام نحس

علي (ع) وقتي تصميم گرفت به جنگ خوارج برود،«اشعث بن قيس» که آن وقت از اصحاب بود،‌ با عجله و شتابان جلو آمد و گفت:«يا اميرالمؤمنين صبرکنيد» عجله نکنيد، براي آنکه يکي از خويشاوندان من مطلبي دارد و مي‌خواهد به عرض شما برساند، حضرت (ع) فرمودند:«بيايد، آمد، عرض کرد،‌ يا امير‌المؤمنين (ع) من منسجم هستم و متخصص شناختن سعد و نحس ايام. من در حساب‌هاي خودم به اين جا رسيدم که شما اگر الان حرکت کنيد، و به جنگ برويد، قطعاً شکست خواهيد خورد و با اکثريت اصحابتان کشته خواهيد شد. حضرت در جواب فرمودند:«هرکس که تو را تصديق کند، پيغمبر (ص) را تکذيب کرده است». اين مزخرفات چيست که شما مي‌گوئيد؟! سپس به اصحاب فرمودند:«بگوئيد به نام خدا و به خدا اعتماد و توکل کنيد و حرکت کنيد و برويد»، رفتند و معلوم شد که در هيچ جنگي به اندازه اين جنگ علي(ع) فاتح نشده است.
منبع : کتاب سيره نبوي

 

 

 

 

 


 

مصائب دنيا

هدايت عاشورا

علی که بود؟

اضطراب عروس

جويبر و زلفا

موي سپيد

چند شوهري

طلاق

جوانمرد اسلام

قبض روح کافر

راه علي (ع)

جعل حديث

ايام نحس

بهترين زمامدار

مسجد بهلول

خدمت دنيا

اتکاء به خود

خواهش

نامه ابوذر

اخلاق کريمه

پيامبري از ميان مردم

لبيک

بار نخل

رضايت امام

بند کفش

مساوات