حکايت > جعل حديث <
 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است

جعل حديث

حديثي از «ابي بن کعب» نقل مي‌کنند در فضائل مخصوص قرائت قرآن، کسي از او سؤال کرد که چطور شده است، که شما تنها اين حديث را از رسول خدا (ص) روايت مي‌کنيد، و هيچ شخص ديگري غير از شما اين را روايت نکرده است؟ گفت:«اگر واقع مطلب را بخواهيد، من اين حديث را براي رضاي خدا جعل کرده‌ام» گفتند چطور جعل کردي؟! گفت:«ديدم مردم در مجالس که مي‌نشينند قضايا و افسانه‌هاي جاهليت را نقل مي‌کنند و اشعار جاهليت را مي‌خوانند و وقت آنها بيهوده تلف مي‌شود، و من براي اينکه به جاي اين کار بيهوده مردم را وادار کنم به تلاوت قرآن اين روايت را جعل کردم و به پيغمبر (ص‌) نسبت دادم.
منبع : کتاب سيره نبوي

 

 

 

 

 


 

مصائب دنيا

هدايت عاشورا

علی که بود؟

اضطراب عروس

جويبر و زلفا

موي سپيد

چند شوهري

طلاق

جوانمرد اسلام

قبض روح کافر

راه علي (ع)

جعل حديث

ايام نحس

بهترين زمامدار

مسجد بهلول

خدمت دنيا

اتکاء به خود

خواهش

نامه ابوذر

اخلاق کريمه

پيامبري از ميان مردم

لبيک

بار نخل

رضايت امام

بند کفش

مساوات