حکايت > راه علي (ع) <
 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است

راه علي (ع)

مغيره به نزد امير‌المؤمنين رفت و عرض کرد: من عقيده‌ام اين است که شما فعلاً در زمينه معاويه حرفي نزنيد و او را تثبيت کنيد، مانند افراد ديگر و پس از آنکه اوضاع برقرار شد، يک دفعه او را برداريد. حضرت (ع) فرمودند:« من چنين کاري نمي‌کنم، براي اينکه اگر من بخواهم معاويه را و او براي مدت موقتي هم نصب کنم، معنايش اين است که من معاويه را حتي در اين مدت موقت،‌ صالح مي‌دانم و حال آنکه من او را صالح ندانم و دروغ هم در اين زمينه به مردم نمي‌گويم و بر مردم تحميل هم نمي‌کنم. مغيره وقتي ديد حرفش بي‌اثر است، گفت:«حق با شماست ...» و رفت. انعطاف ناپذير بودن علي به خاطر آن بود که علي ادامه دهنده راه و روش انبياء است.
منبع : کتاب سيره نبوي

 

 

 

 

 


 

مصائب دنيا

هدايت عاشورا

علی که بود؟

اضطراب عروس

جويبر و زلفا

موي سپيد

چند شوهري

طلاق

جوانمرد اسلام

قبض روح کافر

راه علي (ع)

جعل حديث

ايام نحس

بهترين زمامدار

مسجد بهلول

خدمت دنيا

اتکاء به خود

خواهش

نامه ابوذر

اخلاق کريمه

پيامبري از ميان مردم

لبيک

بار نخل

رضايت امام

بند کفش

مساوات