حکايت > قبض روح کافر <
 
امام خمینی (ره): آثاری که از او هست، بی استثنا همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم بی استثنا همه آثارش خوب است

قبض روح کافر

علي (ع) را درد چشمي عارض شد، حضرت رسول (ص) به عيادت آن حضرت تشريف بردند، در حاليکه فرياد علي (ع) از درد بلند بود، فرمودند:«آيا اين صيحه از جزع و بي‌تابي است يا از شدت درد؟» اميرالمؤمنين عرض کرد:«يا رسول‌الله (ص) من هنوز دردي نشکيدم که سخت‌تر از اين درد باشد» رسول اکرم (ص) در اين وقت جريان سخت و هولناک قبض روح کافر را نقل کرد. امام علي(ع) چون اين سخن را شنيد برخاست و گفت:«يارسول‌الله (ص) اعاده فرما بر من اين حديث را که درد مرا فراموش دار». آنگاه عرض کرد:«يا رسول‌الله (ص) آيا از امت شما کسي به اين شکل قبض روح مي‌شود، فرمود:«بلي،‌ حاکمي که جور کند، کسيکه مال يتيم را به ستم بخورد، و کسيکه شهادت دروغ دهد».
منبع : کتاب عدل الهي

 

 

 

 

 


 

مصائب دنيا

هدايت عاشورا

علی که بود؟

اضطراب عروس

جويبر و زلفا

موي سپيد

چند شوهري

طلاق

جوانمرد اسلام

قبض روح کافر

راه علي (ع)

جعل حديث

ايام نحس

بهترين زمامدار

مسجد بهلول

خدمت دنيا

اتکاء به خود

خواهش

نامه ابوذر

اخلاق کريمه

پيامبري از ميان مردم

لبيک

بار نخل

رضايت امام

بند کفش

مساوات