>با خاطرات شهید>خصوصيات روحی1

 

 خاطرات

زندگينامه

 
           
ايشان هر شب تا چند صفحه قرآن نمي خواند، نمي خوابيد. يك شب كه منزل ما بودند، نيمه هاي شب صداي گريه آقا مرتضي همه خانواده را بيدار كرد، هيچ كس نمي دانست كيست كه گريه مي كند، به آنها گفتم: «صداي آقاي مطهري است كه نيمه شب نماز مي خواند.» با اينكه رتبه علمي ايشان بالا تر از پدرشان بود در مقابل پدر خيلي متواضع و فروتن بودند و هميشه مي گفتند: « اولين كسي كه مرا به مسائل معنوي و حال و عبادت هدايت كرده، پدرم بوده و مدام مرا به خواندن قرآن تشويق كرده است.

 

 

 

تولد و کودکی

علم و تحصيلات

خصوصيات روحی1

خصوصيات روحی2

مبارزات

پيروزی انقلاب

شهادت